Adnotări-lecții de pictură: album Constantin Flondor și gruparea NoimA